Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2015 - 2

Download
Sygeplejersken_2015_02 - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Dilemma: Geværet i entréen

En vag mistanke om, at en ældre mand overvejer selvmord, nager hjemmesygeplejersken. Måske ser hun spøgelser ved højlys dag, måske ikke.

5 faglige minutter: Den farlige udskrivelse

At blive afhængig af hjælp fra den uoverskuelige sundhedssektor er en odyssé for kollegaen og hendes mor. Mange i systemet virker socialt tonedøve, og den helhedspleje, der er idealet, skal man være særdeles opfindsom for at opdage.

Tema om utilsigtede hændelser

Åbn munden og undgå fejl

UTILSIGTEDE HÆNDELSER. Det er menneskeligt at fejle, lyder en talemåde. Men det er også menneskeligt at forsøge at skjule sine fejl. Læs i dette tema, hvordan sygeplejersker gennem kurser og videooptagelser lærer, hvordan de får fejltagelser og misforståelser frem i lyset, taler om dem og ikke mindst forhindrer, at de sker igen.

Sygeplejersker skal lære at tale om fejl

Når der sker fejl, ønsker patient og pårørende allermest en undskyldning. De har ikke brug for nogen, der kryber udenom eller bryder sammen. Men sygehusafdelingerne forstår og håndterer fejl meget forskelligt. Området trænger til et løft, mener sygeplejerske bag et kursus om kommunikation efter utilsigtede hændelser.

Video gør sygeplejersker bedre til at kommunikere

Gennem videooptagelser får personalet på akutafdelingen på Køge Sygehus et objektivt billede af, hvordan de taler sammen, når der skal træffes hurtige beslutninger. Målet er at ændre fejlkulturen og dermed reducere antallet af menneskelige fejl.

Vi er ikke bange for at erkende fejl

Ved at tale om fejl kan man sikre, at andre lærer af dem, så de ikke sker igen, mener ass. afdelingssygeplejerske Sarah Lundstrøm. For at øge patienternes sikkerhed prøver hun at synliggøre afdelingens utilsigtede hændelser ved at gå forrest og fremhæve egne fejl

Pluk fra Facebook

Sygeplejerskers oplevelser med utilsigtede hændelser og indberetninger. Citaterne stammer fra Facebook-gruppen ”Jeg er sygeplejerske”.

"De pårørende overvågede alt, hvad jeg gjorde"

Efter én forkert handling blev de pårørendes tiltro til afdelingen erstattet med mistillid og overvågning. For sygeplejerske Rosa Jakobsen var det en krænkelse af hendes professionelle virke, og derfor betød det alt, at hun kunne tale åbent om fejlen med ledelsen.

Dit ego hader at fejle

En åben fejlkultur kræver forståelse for, hvordan egoet fungerer, da det oftest er vores ego, der afholder os fra at tale åbent om vores fejltrin. Det mener specialist i hverdagsmod Anja Vintov.

Tema om telemedicin

I et vadested

Teknikken er klar, så telemedicin nu i praksis kan rulles ud i hele landet og tilbyde bedre behandling af især patienter med kronisk sygdom. Alligevel står udbredelsen af telemedicin i et vadested lige nu, navnlig fordi de økonomiske konsekvenser er uklare.

Telemedicin får alle til at oppe sig

I Nordjylland er borgere med KOL blevet udstyret med bl.a. en iltmåler og et blodtryksapparat i hjemmet. Det har gjort en kæmpe positiv forskel for borgerne og gavnet samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger, fortæller sygeplejerske Louise Gorell Mackenhauer.

Telemedicin knækker kurven

I Aarhus sender 100 patienter med diabetes målinger af blodglukose og blodtryk ind til hospitalet via en tablet og har konsultationer via telefon. Resultaterne er fantastiske, siger sygeplejerske Christina Gad.

Telemedicin skal være frivillig

I Horsens har videokonsultationer afløst personlige møder for patienter med hjerteinsufficiens. Nogle patienter er med på idéen, og for dem er telemedicin et redskab til at leve optimalt med deres sygdom. Andre foretrækker den personlige kontakt eller en kombination af ny teknologi og fremmøde. Derfor bør telemedicin være frivillig, siger sygeplejerske Berit Falkesgaard Nørgaard.

Baggrund

Sygeplejersker giver borgere blod i hjemmet

Patienter, der har brug for blodtransfusioner, behøver ikke længere tage på hospitalet i Viborg Kommune. Nu kommer sygeplejersker fra kommunens akutteam ud med blod i hjemmene.

Fag

Dagbøger reducerer posttraumatisk stress-syndrom efter indlæggelse i et intensivt afsnit

Efter 12 års arbejde med dagbøger til kritisk syge patienter på intensivt afsnit valgte sygeplejersker på afdelingen at undersøge effekten af at give patienterne en dagbog med hjem. Fem tidligere respiratorbehandlede intensivpatienter blev interviewet i eget hjem tre måneder efter udskrivelsen. Formålet var bl.a. at belyse, om dagbogen reducerer Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD).

Nightingale til de nattergale

Florence Nightingale er god at have med i nattevagt på intensiv afdeling. Hendes betragtninger om søvn er anvendelige den dag i dag, når man skal pleje svært syge patienter, som ikke længere er sederede, men kun modtager opioider til tubeaccept.

Kan man virkelig lære sygepleje i Afrika?

En sygeplejestuderende og en lektor tog turen til et hospital i Jinja, Uganda. Udvekslingsopholdet gav mange vinkler på egen og ugandisk sygepleje, og konklusionen er, at man godt kan blive god til at reflektere og improvisere på trods af fattigdom, korruption og mangel på basisudstyr.

Faglig information

Dokumentationstræthed truer patientsikkerheden og hindrer udvikling

Der er i disse år opstået dokumentationstræthed i sygeplejen, hvilket har medvirket til, at dokumentation af sygeplejen ikke opfattes som en del af kerneopgaven. Men det er nødvendigt at skærpe sygeplejersker og faglige lederes fokus på, hvad dokumentation betyder for patientsikkerhed og udvikling af sygeplejen.

Projekt hygiejne på skoletoiletter

Et projekt i sundhedsplejen skal fremme gode toiletvaner og udformning af et sæt toiletregler, som børnene i 3. klasse føler ejerskab for. Der er jævnligt fokus på, at toiletterne på landets skoler er så ulækre, at børnene ikke har lyst til at bruge dem.