Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2021 nr. 12

Læs online Download
1221_forside - magasinforsiden

Tema: Dokumentation for manglen på sygeplejersker

"Vi er for få"

Der er masser af patienter, men senge står tomme hen. Fordi der mangler sygeplejersker. Det er virkelighed landet over, rapporterer sygeplejersker fra 14 hospitalsafdelinger. Læs deres beretninger om dobbeltvagter, sygemeldinger og opsigelser, og de alvorlige konsekvenser for patienterne

Dokumentation: Huller i vagtplanen alle steder

Manglen på sygeplejersker er massiv og i dag en realitet på sygehusene i hele landet. Problemet er langt fra nyt, til gengæld er det blevet så stort, at det har alvorlige konsekvenser for såvel sygeplejersker som patienter.

Nykøbing F: Driften buldrer derudaf

Trods lukning af sengepladser på Geriatrisk Afsnit på Nykøbing Falster Sygehus kæmper afdelingssygeplejerske Lise Hammerich Hansen dagligt med at få vagtplanen til at gå op. Enestuer er et særsyn, sygeplejerskerne har kun tid til de mest nødvendige opgaver, og indlæggelsestiden stiger støt.

Hvidovre Hospital: Halvdelen af kollegerne mangler

Siden forrige sommer har Nanna Renée Bergqvist mistet ca. 20 sygeplejerskekolleger. Mange har arbejdet solen sort, er blevet syge og har forladt jobbet. Men patienter og pårørende er der stadig, og de lider under manglen på sygeplejersker.

Herlev Hospital: Aflyste operationer hver dag

Det er svært at få tingene til at hænge sammen på Anæstesiologisk Afdeling på Herlev Hospital. Der mangler 10 anæstesisygeplejersker, operationer bliver aflyst eller udskudt hver dag, og kolleger forsvinder til bedre forhold og løn på privathospitaler.

Aarhus Universitetshospital: "Vi bliver til en patientopbevaring"

Sengelukninger og sygeplejerskemangel på hospitalets andre afdelinger presser Skadestuen på Aarhus Universitetshospital. Her må sygeplejerskerne kæmpe en daglig kamp for at få patienterne sendt videre – og de må ofte vælge mellem livreddende behandling og grundlæggende sygepleje.

Regionshospitalet Horsens: En afdeling på halv kraft

På Regionshospitalet Horsens er op mod halvdelen af sengepladserne på Intensiv lukket ned, da der ikke er sygeplejersker til at bemande dem. Det betyder, at intensivpatienter ofte må flyttes til andre intensivafdelinger i regionen.

Hospitalsenheden Vest: Må rekruttere SOSU'er

Opsigelser, sygemeldinger, vikarmangel og et stort flow af akutpatienter presser ortopædkirurgien på Hospitalsenheden Vest i Holstebro. Samtidig er det så svært at rekruttere nye sygeplejersker til afdelingen, at andre faggrupper må give en hånd med.

Lederne slår alarm

Manglen på sygeplejersker er blevet så stor, at ledende sygeplejersker over hele landet står med permanent ubesatte stillinger eller må besætte stillinger med personale, der har andre kompetencer end sygeplejersker, for at få kabalen til at gå op.

Landsdækkende problem

Mangel på sygeplejersker er en udfordring over hele landet. Det viser en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd fra januar i år.

Grete Christensen: "Løn er en del af løsningen"

Manglen på sygeplejersker udfordrer patientsikkerheden på landets hospitaler. Også i mange kommuner er sygeplejen presset. Og her er bedre løn en vigtig del af løsningen, mener formand for Dansk Sygeplejeråd.

I HVERT NUMMER

Hørt: Jeg sender en flaskepost fra de syges rige

Værdier som ro og nærvær er truet i en tid, hvor alt skal gå hurtigt, og behandlingsniveauet er meget højt. Det går ud over sygeplejerskernes ve og vel - og kan påvirke patientforløbene, oplever sygeplejerske Kirsten Bühler.

Skiftedag: "Hvordan kan vi gribe dig?"

"Vi bygger bro til f.eks. kommunens tilbud eller relevante organisationer, der kan samle de her unge op, så vi kan forebygge, at det kommer derhen, hvor det står rigtig slemt til."

Debat

Aktuelt

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Håndbog i sygepleje - psykiatri", "Gennem sprækkerne - opdagelser i et demensforløb","Det himmelske overskud" og "Sundhedskapital - investeringer i kroppen".

Testen

Testen (12/2021): Du har et valg

Fra den 25. oktober til den 7. november er der valg til de fem kredsbestyrelser i Dansk Sygeplejeråd og Lederforeningens bestyrelse, og alle aktive medlemmer har stemmeret. Læs og løs denne test – og husk at stemme, mens tid er.

Athena Prisen

De nominerede til Athena prisen 2021 er ...

Der bliver kigget efter bæredygtighed, innovation og kreativitet, når det faglige bedømmelsesudvalg nominerer indsatser til den faglige pris, Athena Prisen. I år handler de fem nominerede indsatser om: Genbrug af batterier, tidlig opsporing af astma, mundpleje, en benskinne i pap og en kateterbuks.

Veninder for livet

Forbundet af sygeplejen

Sygeplejestudiet blev det fundament, deres venskab er bygget på. De startede som elevkammerater på sygeplejeskolen i 1967 og blev siden faste bestanddele af hinandens liv. ”Papegøjerne” har holdt sammen i mere end et halvt århundrede.

Kredsbestyrelsesvalg 2021

Se alle kandidaterne

Der er valg til DSRs fem kredsbestyrelser og Lederforeningens bestyrelse 25. oktober - 7. november. Se alle kandidaterne her