Indbetaling af kontingent

Læs om hvordan du betaler dit medlemskabskontingent.

Modtagelse af opkrævning

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice,  vil du otte dage inden betalingsdatoen kunne se specifikation via din netbankaftale. På samme tidspunkt modtager du en betalingsoversigt fra Betalingsservice, hvor opkrævningen vil fremgå.

Hvis du via din netbankaftale er tilmeldt ordningen for elektronisk indbetalingskort, vil indbetalingskortet ligge klar til betaling i din netbank otte dage inden betalingsdatoen.

Kontingentindbetaling

Vi anbefaler, at du anvender automatisk betaling gennem Betalingsservice. Herved sparer du bankgebyr og vi sparer administrationsomkostninger, og der sikres rettidig betaling.

Fremsendelse af check bør undgås, da det forsinker vores registrering af indbetalingen og forøger administrationsomkostningerne.

Betalingsservice

Du kan tilmelde dig Betalingsservice via din bank:
Kreditornummer 01049941 / Deb.grp. 02088
Kundenummer = medlemsnummer

Du kan nu også tilmelde dig Betalingsservice på din smartphone. Hent Betalingsservice app'en via app store eller google play

Betal og tilmeld regninger til Betalingsservice

Med Betalingsservice app’en kan du betale og tilmelde regninger til Betalingsservice på én og samme gang: Tag et billede af din regning, skan en QR-kode på regningen eller indtast betalingsoplysninger direkte i app’en.

Første regning betaler du med et betalingskort, fx dit Dankort. Du kan tilknytte et betalingskort til app’en første gang du logger på – eller i forbindelse med at du opretter en ny betalingsaftale.

Når du har oprettet betalingsaftalen i app’en betales efterfølgende regninger automatisk via Betalingsservice. 

Se næste måneds regninger – og tjek dine faste udgifter

Med Betalingsservice app’en er alle dine regninger samlet ét sted. Se dine udgifter for næste måned og dit samlede forbrug på et øjeblik. Du kan også tjekke status på dine betalinger og se detaljer for hver enkelt betaling.

 Log på med NemID og vælg din kode

Dine betalingsoplysninger er sikret med NemID; og du skal derfor bruge NemID første gang du logger på. Herefter kan du logge på med en 4-cifret PIN-kode, du selv vælger.

Ændring i dine kontooplysninger og Betalinsservice

Hvis du får nyt betalingskort og nyt kontonummer, så har vi ikke mulighed for at ændre det hos os. Du skal derfor afvise/nedlægge din betalingsserviceaftale for DSR og oprette en ny aftale med dit nye kontonummer.

Dansk bankoverførsel

Du kan betale dit kontingent til vores konto i Danske Bank reg: 4183 konto: 4280165050. Husk at angive dit navn og medlemsnummer.

Betaler du fra Norge

Ved betaling fra Norge kan du benytte vores kontonummer i 
Danske bank, Norge: 9760.01.01718 danske kroner omregnes til norske kroner.
Husk at angive medlemsnummer i tekstfeltet.

Øvrig udland

Betaler du fra det øvrige udland, kan du benytte:
IBAN-nr.: DK7030004280165050
BIC/SWIFT: DABADKKK
Husk at angive medlemsnummer i tekstfeltet.

 

Hvornår er betalingen gennemført?

Betalingsdatoen er den dato, beløbet trækkes fra din konto. Det gælder også ved betaling af girokort i din bank.
Ved betaling med check eller ved kontant betaling er betaling gennemført, når vi modtager checken/indbetalingen inden for vores åbningstid.

Betaling på posthus eller i banken anses for gennemført på det tidspunkt, hvor posthus/bank datostempler indbetalingskortet som kvittering for, at betaling er sket.