Regler for genindmeldelse

Hvis du tidligere har været medlem af Dansk Sygeplejeråd, så vær opmærksom på de regler, der gælder i forbindelse med genoptagelse af medlemskabet.

Er du tidligere medlem af DSR?

 

Tidligere medlemmer

For at få juridisk bistand og modtage sagsbehandling i forhold til en konkret sag, skal man have været medlem i mindst tre måneder. Sagen skal være opstået efter indmeldelsestidspunktet. 

Medlemmer, der har meldt sig ud, fordi de i en periode har været væk fra sygeplejefaget eller arbejdet i udlandet er ikke berørt af ovenstående. Dette gælder også medlemmer, der skifter fra passiv til aktiv medlemsstatus.  Alle sygeplejersker, som melder sig ind i DSR har dog ret til råd og vejledning i generelle spørgsmål fra indmeldelsestidspunktet.

 

Nye medlemmer

Nye medlemmer af DSR, der ikke tidligere har været medlem af DSR kan til enhver tid få juridisk bistand og behandlet en sag, der er opstået efter indmeldelsestidspunktet.  

 

For studerende og nyuddannede

SLS-medlemmer har en måneds gratis kontingent den første måned efter dimissionen og overgår som altid automatisk til medlemskab i DSR.

Nyuddannede, der tidligere har været medlem af SLS, og som genindmelder sig senest en måned efter dimissionen, kan til enhver tid få juridisk bistand og behandlet en sag, der er opstået efter indmeldelsestidspunktet.