Kontingent

Hvad koster det at være medlem af Dansk Sygeplejeråd i 2023? Det afhænger af din arbejdssituation, så husk at holde os opdaterede om den.

Som medlem af fagforeningen bliver du en del af et fællesskab, der arbejder for bedre vilkår for sygeplejersker. Afhængigt af din arbejdssituation kan du have et aktivt eller et passivt (hvilende) medlemskab i DSR. Med et aktivt medlemskab får du adgang til rådgivning, juridisk bistand, fagligt input, stemmeret til DSR-valg, legater, lokale netværk, diverse rabatter og meget andet. Med et passivt medlemskab får du kun adgang til en del af de goder, de aktive medlemmer har. Læs mere om medlemsfordelene

Husk altid at holde os opdateret om din arbejdssituation, så du er sikker på at betale det rigtige medlemskontingent.

Opdater din medlemsstatus
 

Kontingentsatser 2023

Her kan du se kontingentsatserne på medlemskaber i DSR for 2023.

Kontingentet opkræves hvert kvartal (februar, maj, august og november). 

Er du studerende, på barsel, deltid, ledig eller lignende, kan du søge om nedsat kontingent. Se betingelserne for nedsat kontingent
 

Medlemstype

Pr. måned

Pr. kvartal

Strejkekontingent pr. måned

Kontingent ialt pr. kvartal

Beskæftiget min. 12 timer ugentligt i gns.

500,33 kr.

1.501,00 kr.

128,67 kr. 

1.887,00 kr.

Beskæftiget max. 12 timer ugentligt i gns.

250,67 kr.

  752,00 kr.

64,33 kr.

   945,00 kr.

Sygeplejestuderende

 51,00 kr.

   153,00 kr.

0 kr.

   153,00 kr.

Dimittend

 

1. måned

kontingentfri

1. måned

kontingentfri

 

Under videreuddannelse med SU

126,00 kr.

  378,00 kr.

32,33 kr.

  475,00 kr.

Fleksjob (bevilget efter 1/1-2013)

250,67 kr.

  752,00 kr.

64,33 kr.

  945,00 kr.

Dagpengemodtager (ledig, barsel, sygdom mv.)

126,00 kr.

  378,00 kr.

32,33 kr.

  475,00 kr.

Egen virksomhed inden for sundhedsområdet

  75,00 kr.

  225,00 kr.

0 kr.

  225,00 kr.

Sygeplejerske ansat på en anden overenskomst end DSR   75,00 kr.   225,00 kr. 0 kr.   225,00 kr.

Efterlønsmodtager/pensionist

  70,33 kr.

  211,00 kr.

0 kr.

  211,00 kr.

Passivt medlemskab (også udlandet)

  60,00 kr.

  180,00 kr.

0 kr.

  180,00 kr.


Skattefradrag

Bemærk, at du kan trække op til 6.000 DKK af dit fagforeningskontingent fra i skat pr. år. Dette gælder dog ikke pensionister. DSR indberetter automatisk dine indbetalinger til Skat. Læs mere om fradragsregler hos SKAT

 

Strejkekontingent

I forlængelse af strejken i 2021 skal medlemmer af DSR betale strejkekontingent fra 1. oktober 2021 til 1. april 2024 for at genopfylde strejkekassen. I 2023 er strejkekontingentet 128,67 kr. pr. måned. Beløbet pristalsreguleres årligt.

Hvis du er medlem på nedsat kontingent, bliver dit strejkekontingent nedsat med samme procentsats som dit medlemskontingent.

Tidligere medlemmer, der meldte sig ud af DSR efter 28. august 2021, er meget velkomne tilbage. De vil dog blive opkrævet strejkekontingent for perioden, de har været udmeldt. Læs mere om strejkekontingentet
 

Ikke ansat på DSR-overenskomst?

Du kan få et aktivt medlemskab hos DSR på lige fod med offentligt ansatte sygeplejersker, hvis

  • du arbejder inden for sundhedsområdet
  • din sygeplejefaglige baggrund på anden måde er relevant i dit arbejde

Det gælder også, selvom du ikke er ansat på DSR-overenskomst.

Se, hvordan vi kan hjælpe, hvis du ikke er ansat på DSR-overenskomst 

 

 

Computer og mus

Spørgsmål til medlemskabet

Har du spørgsmål til  dit medlemskab eller om dit kontingent?

Kontakt os på tlf.nr. 3315 1555 eller e-mail dsr@dsr.dk


 

Hvad får du for kontingentet?

Som medlem af Dansk Sygeplejeråd (DSR) får du adgang til en lang række medlemsfordele og rabatordninger.

Se alle medlemsfordele og -tilbud