Kontingent

Se kontingentsatserne i DSR for 2021. Vores kontingentstruktur giver gode muligheder for at bevare et aktivt medlemskab hele livet, også selvom du er på dagpenge eller er senior.

Dansk Sygeplejeråd skelner overordnet mellem to typer medlemskab – aktivt og passivt (med begrænsede rettigheder). Du har som udgangspunkt et aktivt medlemskab, hvad enten du er i arbejde som sygeplejerske, studerende, på efterløn/pension, under videreuddannelse eller på dagpenge/offentlig ydelse.

Læs mere om aktivt og passivt medlemskab

 

Opdatér din profil og få korrekt fradrag

Ifølge skattereglerne er dit fagforeningskontingent fradragsberettiget (op til 6.000 kr. årligt), når DSR varetager dine økonomiske interesser. Det vurderer SKAT, at vi gør, når du er:

  • ansat i en stilling, hvor DSR har forhandlingsret eller kan tilbyde dig rådgivning/bistand i forhold til løn- og ansættelse
  • på dagpenge eller offentlig ydelse
  • på efterløn
  • modtager tjenestemandspension.

Er du folkepensionist (68,33 kr. per måned), er du ikke berettiget til fradrag ifølge SKAT´s regler.

Vi har kun de oplysninger, du giver os. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at opdatere din medlemsprofil, så vi får de rigtige oplysninger at indberette ud fra  Min medlemsprofil. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores afdeling for Medlemskab på tlf. 33 15 15 55 eller mail dsr@dsr.dk 

Læs mere om fradragsregler hos SKAT

 

Kontingentsatser 2021

Her kan du se, hvad det koster dig at være medlem. Det kan nemlig variere alt efter, hvor du er i dit arbejdsliv. Er du fx studerende på videregående uddannelse, på barsel eller ledig, kan du søge om nedsat kontingent. Kontingentet opkræves hvert kvartal (februar, maj, august og november). 

Medlemstype Pr. måned Pr. kvartal
Aktivt medlemskab 486,67 kr. 1.460,00 kr.
Sygeplejestuderende   49,67 kr.    149,00 kr.
Dimittender   1. måned kontingentfri ​
Under videreuddannelse med SU 122,33 kr.    367,00 kr.

Beskæftiget max. 12 timer om ugen
i gennemsnit

243,67 kr.    731,00 kr.
Fleksjob, bevilget efter 1/1-2013 243,67 kr.    731,00 kr.
Dagpenge (f.eks. barsel, ledighedsydelse, sygdom) 122,33 kr.    367,00 kr.

Efterløn, førtidspension, seniorpension, folkepension

   68,33 kr.    205,00 kr.
Passivt medlemskab (også udlandet)    58,33 kr.

   175,00 kr.

Nedsat kontingent?

Kan du ikke finde en medlemstype herover, der passer på dig og er du i en situation, hvor du ikke modtager løn som sygeplejerske, så kontakt vores afdeling for Medlemskab og hør om mulighederne for et billigere kontingent. Telefon 33 15 15 55 #2.
Se betingelser for nedsat kontingent


 

Dobbelt medlemskab af DSR/Djøf eller DSR/DM

Hvis du er ansat i en lederstilling efter cheflønsaftalen (det kommunale område), har du mulighed for dobbelt medlemskab af DSR og Djøf. Er du cand.scient.san., har du eventuelt mulighed for dobbelt medlemskab af DSR og Dansk Magisterforening. Ring til os og hør nærmere. Telefon 33 15 15 55 #2

 

Ikke ansat på DSR-overenskomst? Aktivt medlemskab er også for dig

Når du arbejder inden for sundhedsområdet / din sygeplejefaglige baggrund er relevant i dit arbejde, er du aktivt medlem på lige fod med offentligt ansatte sygeplejersker. Det gælder også, selvom du ikke er ansat på DSR-overenskomst.

Se, hvad vi kan hjælpe med, hvis du ikke er ansat på DSR-overenskomst 

 

 

Computer og mus

Chat med DSR

Vi sidder klar til at besvare spørgsmål om medlemskab og kontingent. 

Du kan chatte med os i DSR’s åbningstid: Mandag-torsdag: 09.00-16.00, Fredag: 09.00-15.00.

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies


 

Hvad får du for kontingentet?

Som medlem af Dansk Sygeplejeråd (DSR) får du adgang til en lang række medlemsfordele og rabatordninger.

Se alle medlemsfordele og -tilbud