Overenskomster og aftaler

​Dansk Sygeplejeråd (DSR) er forhandlingsorganisation for alle sygeplejersker. Det betyder, at det er DSR, der indgår overenskomster og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for 70.000 sygeplejersker.

Find din overenskomst og aftale

Der er forskel på overenskomster og aftaler for de forskellige ansættelsesområder; region, kommune, staten og privat, og du skal derfor finde din overenskomst og aftale efter, hvor du er ansat: 

Sygeplejerske på operationsstue bærer en bakke med instrumenter.

Region

Er du ansat på fx et sygehus, hospice eller anden regional arbejdsplads, så kan du læse om de vilkår, der gælder for dig hér 

> Se vilkår, overenskomster og aftaler for ansatte i regionerne

Hjemmesygeplejerske giver ældre kvinde øjendråber i hendes hjem.

Kommune

Er du ansat i fx hjemmeplejen, på plejehjem, i visitationen, inden for sundhedspleje, på et sundhedscenter​ eller en anden kommunal arbejdsplads, så kan du læse om de vilkår, der gælder for dig hér

> Se vilkår, overenskomster og aftaler for ansatte i kommunerne

Underviser holder foredrag for gruppe.

Stat

Er du ansat på en SOSU-skole, på universitet, i Forsvaret, i fængsel, i Arbejdstilsynet, på Statens Seruminstitut, i Sundhedsstyrelsen eller andre statslige virksomheder, så kan du læse om de vilkår, der gælder for dig hér. 

> Se vilkår, overenskomster og aftaler for ansatte i staten

Ældre får idrætsundervisning i sundhedscenteret.

Privat

Er du ansat fx på et pleje- og omsorgscenter, i hjemmeservicen, på privathospital, i lægekonsultation eller i specialklinik, medicinalvirksomhed, vikarbureau eller anden privat virksomhed, så kan du læse om de vilkår, der gælder for dig hér. 

> Se vilkår, overenskomster og aftaler for ansatte i det private