Forhåndsaftaler

Lederforeningen indgår ofte forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for ledere. Disse forhåndsaftaler finder du her.

På arbejdspladser, hvor flere ledende sygeplejersker er ansat, er der med mange kommuner, regionale institutioner og selvejende institutioner indgået forhåndsaftaler, som har fastlagt lønvilkår for eksempelvis særlige funktioner og kompetencer. Aftalerne er tillæg til de lønindplaceringer, der er aftalt i overenskomsten.

På arbejdspladser, hvor der kun er få ledere, vil der ofte være indgået individuelle lønaftaler, som ikke fremgår af hjemmesiden. Du er velkommen til at kontakte en ledelseskonsulent, hvis du vil vide hvilke aftaler der findes for din arbejdsplads.

Forhåndsaftaler for ledere

Kommunale forhåndsaftaler

Regionale forhåndsaftaler

Region Hovedstaden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker og -radiografer - Kompleksitet i stilling - 5-10 point 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker og -radiografer - Kompleksitet i stilling - over 10 point 

Bispebjerg Hospital - Afdelingssygeplejersker med specialuddannelse indenfor anæstesiologisk/intensiv sygepleje 
Bispebjerg Hospital - Afdelingssygeplejersker i Afdeling Z med efteruddannelse som anæstesisygeplejerske 
Bispebjerg Hospital - Ledende oversygeplejersker og -radiografer - Grundlønsindplacering for afdelingsledelse 
Bispebjerg Hospital - Ledende oversygeplejersker og -radiografer - Ledelsesansvar for 50-100 fuldtidsstillinger 
Bispebjerg Hospital - Ledende oversygeplejersker og -radiografer - Ledelsesansvar for 100-200 fuldtidsstillinger 
Bispebjerg Hospital - Ledende oversygeplejersker og -radiografer - Ledelsesansvar for mere end 200 fuldtidsstillinger 

Bornholms Hospital - Sygeplejefaglige ledere 

Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker, der har gennemført DSH 
Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker ved afsnit med studerende 
Frederiksberg Hospital - Afdelingssygeplejersker med vagter i ekstraordinære situationer 
Frederiksberg Hospital - Ledende sygeplejersker med uddannelse som sygeplejefaglig vejleder 

Herlev Hospital - Flowansvarlige oversygeplejersker i Akutmodtagelsen

Hvidovre Hospital - Aftale om tillæg til afdelingssygeplejersker og -radiografer

Region Hovedstadens Psykiatri - Afdelingssygeplejersker på døgnafsnit

Rigshospitalet - Afdelingssygeplejersker i Abdominalcentret 
Rigshospitalet - Oversygeplejersker på COK - Honorering for vagt i aften, nat eller weekend
Rigshospitalet - Teamledelse i Afdeling for Kræftbehandling på Center for Kræft og Organsygdomme 

Solgaven Farum - Alle ansatte - Blindetillæg 
Solgaven Farum - Mellemledere i boenheden 
Solgaven Farum - Mellemledere i boenheden, der er ledere af to teams